wydarzenia NwOSG 2012
grudnia
11
Umowa zawarta została pomiędzy Jednostką Wojskową Nr 1155 a Komendantem Głównym Straży Granicznej. Umowę podpisali z ramienia: Ministerstwa Obrony Narodowej - Dowódca 8 Bazy Lotnictwa Transportowego płk Jacek Łazarczyk, Straży Granicznej - Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Mariusz Piętka.

Współpraca ta umożliwi dalsze korzystanie z samolotów transportowych typu CASA C-295M, pozostających w dyspozycji MON w celu realizacji przymusowych powrotów cudzoziemców do krajów pochodzenia.

W spotkaniu ponadto uczestniczyli: Dowódca Eskadry w 8 Bazie Lotnictwa Transportowego płk Krzysztof Janica, Dyrektor Zarządu ds. Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej ppłk SG Andrzej Jakubaszek, Zastępca Komendanta NwOSG płk SG Mirosław Molęda oraz Zastępca Naczelnika Wydziału II Identyfikacji i Powrotów ZCU KG SG mjr SG Przemysław Szyk.
Wizyta delegacji Ministerstwa Obrony Narodowej
2
3
Wczoraj (10.12.2012) w siedzibie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej została podpisana nowa umowa w sprawie sposobu i trybu pokrywania przez Komendę Główną Straży Granicznej kosztów wykonywania na rzecz Straży Granicznej przewozów, przewozów łączonych lub konwojów przy użyciu wojskowych transportowych statków powietrznych.