AKTUALNOŚCI
WIADOMOŚCI
WAŻNE INFORMACJE
Nadwiślański Oddział Straży Granicznej NwOSG Straż Graniczna
* 19.11.2014 Ukarany mandatem za nielegalny handel oraz
                        zatrzymany za kradzież

* 17.11.2014 Zatrzymany za przemyt heroiny
* 14.11.2014 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
* 14.11.2014 SG ujawniła 130 000 szt. nielegalnych papierosów
* 13.11.2014 Obchody Świeta Niepodległości w Ciechanowie
* 13.11.2014 Naruszyli przepisy pobytowe
* 12.11.2014 Wyjechali poza strefę
* 12.11.2014 Obchody Święta Niepodległości w Łodzi
* 10.11.2014 Komendant Placówki SG Warszawa Modlin

                        uhonorowany odznaką PCK
* 07.11.2014 Kontrabanda w Radomiu

* 06.11.2014 Spotkanie konsultacyjne
* 04.11.2014 Ślubowanie mundurowych pierwszoklasistów
* 03.11.2014 SG przejęła nielegalne towary akcyzowe
kliknij>>>
marca
listopad
19
Ukarany mandatem
za nielegalny handel
oraz zatrzymany za kradzież
Podczas wczorajszych (18.11.2014 r.) działań przeprowadzonych w ramach kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terenie targowiska miejskiego
w Wyszkowie, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin ujawnili naruszenie przepisów przez ob. Bułgarii oraz zatrzymali mężczyznę
za kradzież.
DSCF3126_1A
Na miejscu funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili naruszenie przepisów, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez 40-letniego Bułgara. Mężczyzna trudniąc się handlem obwoźnym na terenie województwa mazowieckiego, nie dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności gospodarczej do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG, czym naruszył przepisy wynikające z art. 60 § 1 Kodeksu wykroczeń tj. ,,kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny". Za prowadzenie działalności z naruszeniem przepisów cudzoziemiec został ukarany mandatem karnym w wysokości 200 PLN.

W trakcie prowadzonej kontroli funkcjonariusze z PSG Warszawa-Modlin ujęli na gorącym uczynku mężczyznę, który dokonał kradzieży torebki należącej do jednej z kupujących kobiet. Mężczyzna usiłował zbiec z miejsca przestępstwa jednak bezskutecznie. Funkcjonariusze Straży Granicznej zabezpieczyli materiały dowodowe potwierdzające fakt kradzieży, a zatrzymanego mężczyznę zgodnie z właściwością, przekazali miejscowej jednostce Policji.