AKTUALNOŚCI
WIADOMOŚCI
WAŻNE INFORMACJE
Nadwiślański Oddział Straży Granicznej NwOSG Straż Graniczna
* 22.09.2014 Na sfałszowanym paszporcie do Londynu
* 22.09.2014
Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania
* 19.09.2014 Naruszył przepisy, opuści Polskę
* 18.09.2014 Apel do wszystkystkich posiadających pamiątki
* 15.09.2014 Festyn Patriotyczny ,,Tobie Ojczyzno''
* 15.09.2014 Akcja ,,Życiodajny krwioobieg''
* 12.09.2014 Kontrabanda ukryta w podłodze samochodu
* 10.09.2014 3 kontrole, 4 osoby zatrzymane
* 10.09.2014 Komendant Nadwiślańskiego OSG uhonorowany
* 09.09.2014 Obywatel Pakistanu zatrzymany
* 09.09.2014 75. rocznica bitwy pod Barakiem
* 08.09.2014 Zatrzymany za handel narkotykami
* 05.09.2014 10. jubileusz utworzenia NwOSG
* 03.09.2014 Ob. Wietnamu zatrzymany za brak dokumentów
* 01.09.2014 Poszukiwany za handel ludźmi zatrzymany
kliknij>>>
marca
września
22
Na sfałszowanym
paszporcie do Londynu
KRG (2)
PLAKAT_SG
Wczoraj (21.09.2014) weekend funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin zatrzymali mężczyznę, który próbował odlecieć do Londynu posługując się fałszywym dokumentem.
W niedzielę funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin udaremnili przekroczenie granicy RP na podstawie fałszywych dokumentów 27-letniemu mężczyźnie podającego się za ob. Rumunii. Cudzoziemiec w trakcie odprawy paszportowej pasażerów wylatujących do Londynu przedstawił do kontroli rumuński paszport, który wzbudził podejrzenie co do jego autentyczności. W dokumencie przerobiona została strona z danymi personalnymi. W trakcie przesłuchania cudzoziemiec oświadczył, że jest obywatelem Ukrainy, a do strefy Schengen wjechał na podstawie swojego oryginalnego dokumentu podróży. Podejrzany przyznał, że rumuński paszport zakupił za kwotę 300 euro na terytorium Ukrainy od nieznanej osoby. W związku z tym, że cudzoziemiec usiłował przekroczyć granicę wbrew obowiązującym przepisom, usłyszał zarzuty  z art. 270 § 1 oraz z art. 264 § 2. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu, złożył wyjaśnienia i dobrowolnie poddał się karze.
Ponadto Komendant PSG Warszawa-Modlin wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu.
zdjęcie Piotr Niemiec
Art. 270 § 1. „Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Art. 264 § 2. “Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, używając przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania
ENA
Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w niedzielę (21.09.2014 r.) zatrzymali obywatela Węgier poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania.
Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie zatrzymali wydalonego z Toronto 17-letniego ob. Węgier. Po przylocie okazało się, że jest poszukiwany przez węgierskie władze za kradzieże. Mężczyzna w ramach procedury ekstradycyjnej zostanie przekazany na terytorium Węgier.
zdjęcie Piotr Niemiec