AKTUALNOŚCI
WIADOMOŚCI
WAŻNE INFORMACJE
Nadwiślański Oddział Straży Granicznej NwOSG Straż Graniczna
* 26.11.2014 Kolejni cudzoziemcy naruszyli przepisy
* 25.11.2014 Kontrola na warszawskim Wolumenie
* 24.11.2014 Olimpiada Bezpieczeństwa
* 24.11.2014 Nie wyjedzie z kraju, trafi do aresztu
* 19.11.2014 Ukarany mandatem za nielegalny handel oraz
                        zatrzymany za kradzież
* 17.11.2014 Zatrzymany za przemyt heroiny
* 14.11.2014 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
* 14.11.2014 SG ujawniła 130 000 szt. nielegalnych papierosów
* 13.11.2014 Obchody Świeta Niepodległości w Ciechanowie
* 13.11.2014 Naruszyli przepisy pobytowe
* 12.11.2014 Wyjechali poza strefę
* 12.11.2014 Obchody Święta Niepodległości w Łodzi
* 10.11.2014 Komendant Placówki SG Warszawa Modlin

                        uhonorowany odznaką PCK
* 07.11.2014 Kontrabanda w Radomiu

* 06.11.2014 Spotkanie konsultacyjne
* 04.11.2014 Ślubowanie mundurowych pierwszoklasistów
* 03.11.2014 SG przejęła nielegalne towary akcyzowe
kliknij>>>
marca
listopad
26
Kolejni cudzoziemcy
naruszyli przepisy
Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej podczas wczorajszych kontroli zatrzymali 4 cudzoziemców, którzy naruszyli obowiązujące przepisy. Kontrole prowadzone były na terenie województw: łódzkiego i kujawsko-pomorskiego i dotyczyły głównie zbadania legalności pobytu cudzoziemców oraz legalności prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.
PN0_4642
Działania kontrolne legalności pobytu przeprowadzone przez Straż Graniczną z Bydgoszczy w Grudziądzu doprowadziły do zatrzymania dwóch obywateli Nigerii. Cudzoziemcy przebywali na terytorium RP bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego ich do pobytu, czym naruszyli przepisy art. 302 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach. Pierwszy z nich nie opuścił naszego kraju w okresie ważności wizy, przekraczając jej termin o blisko rok. Drugi natomiast otrzymał odmowę na udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. W jego sprawie trwają czynności wyjaśniające.

Kolejni ujawnieni cudzoziemcy, tym razem przez łódzkich funkcjonariuszy Straży Granicznej, to dwie 23 - letnie kobiety - ob. Chin oraz ob. Japonii. Z ustaleń naszych funkcjonariuszy wynikało, że Chinka przebywa w naszym kraju bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu na nim. Kobieta naruszając w ten sposób przepisy pobytowe, otrzymała decyzję zobowiązującą ją  do powrotu do kraju zamieszkania w terminie 30 dni i zakaz ponownego wjazdu do Polski na okres 6 miesięcy. Japonka natomiast prowadziła warsztaty i zajęcia językowe bez wymaganego prawem zezwolenia na pracę na terytorium Polski czy też zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia jej wykonywania pracy. W świetle przepisów ustawy o cudzoziemcach, kobieta otrzymała decyzję o zobowiązaniu do powrotu w terminie 30 dni i zakazie wjazdu do Polski na okres 1 roku.