Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 8 cudzoziemców zatrzymanych za nielegalny pobyt - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

8 cudzoziemców zatrzymanych za nielegalny pobyt

Autor :
17.03.2017 Piotr Niemiec

Wczoraj (16.03.2017) funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 8 cudzoziemców, którzy za naruszenie obowiązujących w Polsce przepisów otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu. Wśród zatrzymanych są obywatele Ukrainy, Armenii i Syrii.

Cudzoziemcy zostali zatrzymani na Mazowszu. Część z nich przed odlotem lub po przylocie do Polski, pozostali podczas kontroli legalności pobytu „w terenie”, m. in. w otwartym ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej, Warszawie i Przasnyszu. Większość z nich przebywała w naszym kraju nie posiadając do tego tytułu prawnego, bo przeterminowali dozwolony termin pobytu lub nie opuścili Polski po uzyskaniu decyzji zobowiązującej do powrotu.

Jedna z zatrzymanych osób – ob. Syrii, po przylocie z Aten przedstawił do kontroli polski dowód osobisty stwierdzający tożsamość innej osoby. Wizerunek posiadacza zawarty w dokumencie nie był zgodny z kontrolowanym mężczyzną, co więcej cudzoziemiec nie znał ani słowa w języku polskim. Fakt posługiwania się dokumentem należącym do innej osoby funkcjonariusze potwierdzili w systemach SG - figurował jako utracony. Dodatkowo u mężczyzny ujawniono niemiecką kartę pobytową osoby ubiegającej się o azyl, tyle że na terenie Niemiec. Podobnie jak w przypadku polskiego dowodu w tym również stwierdzono, że wizerunek osoby widniejący na fotografii karty pobytu odbiega znacząco od wizerunku mężczyzny, który się nią legitymował. Mężczyzna został zatrzymany na podstawie art. 275 §1 kk.

W związku z naruszeniem przez wszystkich zatrzymanych cudzoziemców obwiązujących w naszym kraju przepisów wszczęte zostały postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu. Niektórzy do momentu zakończenia czynności w sprawie, pozostają w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

do góry