Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Wpływ migracji na bezpieczeństwo państwa … - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wpływ migracji na bezpieczeństwo państwa …

Autor : Krzysztof Grzech
19.05.2017

… to tytuł przewodni seminarium naukowego, które odbyło się wczoraj (18.05.2017) w Łodzi. Współorganizatorami przedsięwzięcia był Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Rektor Społecznej Akademii Nauk przy dużym zaangażowaniu i wsparciu Placówki Straży Granicznej w Łodzi.

Tematem wiodącym seminarium były zagadnienia związane zarówno ze znaczeniem i problemami zjawiska migracji na terytorium naszego kraju, jak również działania podejmowane w tym zakresie przez poszczególne instytucje oraz ich wpływ na bezpieczeństwo w województwie łódzkim, ale także na terytorium Polski, a nawet całego obszaru Unii Europejskiej.

Wczorajsze seminarium stworzyło płaszczyznę do swobodnej wymiany informacji i poglądów było świetną okazją do dialogu pomiędzy środowiskiem akademickim a przedstawicielami służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w tym politykę migracyjną.

Żywimy wielką nadzieję, że podjęta podczas spotkania dyskusja  zaowocowała wypracowaniem dobrych praktyk zmierzających do wsparcia naszych funkcjonariuszy w codziennej służbie, choćby w kontaktach z cudzoziemcami, a tym samym przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa w woj. łódzkim i nie tylko.

Wśród zaproszonych gości i prelegentów byli m.in. przedstawiciele Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz środowisk akademickich i naukowych. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej reprezentował Zastępca Komendanta płk SG Dariusz Lutyński.

Podczas seminarium naukowego funkcjonariusze SG przygotowali specjalne stoiska informacyjne oraz wystawę fotograficzną, gdzie zainteresowani goście mogli poznać bliżej specyfikę naszej pracy zarówno w portach lotniczych jak i w terenie, a studenci dowiedzieć się o zasadach naboru do służby w naszych szeregach.

„Wpływ migracji na bezpieczeństwo państwa” to przedsięwzięcie, które zainaugurowało obchody 26 rocznicy utworzenia Straży Granicznej w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, bowiem w tym roku 25 maja nasz oddział świętować je będzie na Placu Dąbrowskiego w Łodzi.

Zdjęcia: Piotr Niemiec NwOSG

do góry