Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Mechanicy pracowali bez zezwoleń - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Mechanicy pracowali bez zezwoleń

Autor :
12.07.2017 Krzysztof Grzech

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kielcach przeprowadzili kontrolę w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w jednej z firm w powiecie kieleckim. W wyniku kontroli zatrzymano dwóch obywateli Ukrainy, którzy nie posiadali zezwoleń na pracę.

Mężczyźni posiadali oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowane przez pracodawcę oraz zawarte umowy w formie pisemnej. Jednak warunki określone w oświadczeniach były inne niż te, na których pracowali. Dlatego pracującym Ukraińcom nie przysługiwało prawo do zwolnienia z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę na terytorium Polski. Pracodawca również nie zarejestrował nowych oświadczeń, ani też nie wystąpił o wydanie zezwoleń na pracę dla obydwu mężczyzn.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Kielcach  zatrzymanym cudzoziemcom wydał decyzje zobowiązujące do powrotu, określając w nich termin opuszczenia terytorium RP w ciągu 30 dni oraz zakazując wjazdu do Polski przez okres 1 roku.

do góry