Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 6 cudzoziemców opuści Polskę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

6 cudzoziemców opuści Polskę

10.01.2018 Piotr Niemiec

Tylko w ciągu dwóch ostatnich dni funkcjonariusze z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili sześciu nielegalnie przebywających w Polsce cudzoziemców. Kontrole legalności pobytu przeprowadzono w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Wobec skontrolowanych cudzoziemców (ob. Iraku, Kazachstanu, Nepalu, Wietnamu i dwóch obywateli Chin) zachodziły przesłanki do wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu, gdyż cel i warunki ich pobytu na terytorium RP były niezgodne z deklarowanymi.

Obywatel Iraku, 46-letni mężczyzna posiadał turystyczną wizę wydaną przez Konsula Republiki Francuskiej w Bagdadzie. Mężczyzna jednak zgłosił się do urzędu w celu złożenia wniosku o udzielenie pobytu na pobyt czasowy z uwagi na chęć prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej. Z uwagi na fakt, że cel wjazdu Irakijczyka był inny niż deklarowany Komendant Placówki SG Warszawa-Okęcie, podjął decyzję o cofnięciu cudzoziemcowi wizy turystycznej oraz o zobowiązaniu go do powrotu w ciągu 15 dni z jednoczesnym zakazem wjazdu do Polski przez okres 6 miesięcy.

Pozostali cudzoziemcy przebywali na terytorium Polski bez ważnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu. Wszyscy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu w ciągu 15 dni z jednoczesnym zakazem wjazdu do Polski przez okres 6 miesięcy.

do góry