Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Dwoje Rosjan podróżowało na sfałszowanych dokumentach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dwoje Rosjan podróżowało na sfałszowanych dokumentach

12.01.2018 Piotr Niemiec

Wczoraj (11.01.2018 r.) na warszawskim Lotnisku Chopina doszło do dwóch zdarzeń w wyniku, których funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie ujawnili dwie osoby - ob. Rosji, które do kontroli przedstawiły paszporty z podrobionymi stemplami kontroli granicznej oraz wizą.

Do pierwszego ujawnienia doszło tuż przed odlotem samolotu do Moskwy. Do odprawy paszportowej stawiła się 24-letnia Rosjanka okazując do kontroli swój oryginalny paszport, w którym funkcjonariusze ujawnili cztery sfałszowane przez podrobienie na wzór oryginalnych odbitki stempli węgierskiej i bułgarskiej kontroli granicznej. W celu potwierdzenia tego faktu, funkcjonariusze wysłali zapytanie do węgierskiej służby migracyjnej, czy kobieta przekraczała granicę węgierską w terminach widniejących na podejrzanych stemplach w paszporcie. Strona węgierska potwierdziła podejrzenia funkcjonariuszy, że odbitki stempli są podrobione. Dodatkowo, cudzoziemka przekroczyła dopuszczalne 90 dni pobytu w strefie Schengen w okresie 180 o 53 dni. W związku z usiłowaniem przekroczenia granicy państwowej RP wbrew przepisom, Rosjanka została zatrzymana. Prawdopodobnie zamieszczone stemple miały potwierdzić nieprawdę, co do długości terminu jej pobytu na terytorium poszczególnych państw Schengen, po których swobodnie podróżowała. Cudzoziemka przyznała się do zarzucanego jej czynu poddając się dobrowolnie karze grzywny, ale odmówiła złożenia wyjaśnień w jaki sposób weszła w posiadanie sfałszowanych odbitek stempli kontroli granicznej.

Z uwagi na fakt posłużenia się paszportem z zamieszczonymi przez osobę nieuprawnioną podrobionymi na wzór oryginalnych odbitkami stempli kontroli granicznej, Komendant PSG Warszawa-Okęcie wydał decyzję o zobowiązaniu kobiety do powrotu w terminie 30 dni oraz zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych Państw obszaru Schengen na okres roku.

Kolejne zdarzenie miało miejsce tym razem po przylocie z Moskwy. Do odprawy paszportowej zgłosił się 27-letni mężczyzna, okazując do kontroli jako autentyczną - sfałszowaną poprzez podrobienie - wizę francuską o czym zresztą świadczyło kilka cech w jej zabezpieczeniu. W związku z usiłowaniem przekroczenia granicy RP wbrew przepisom na kierunku wjazdowym, podstępem, okazując do kontroli paszportowej jako autentyczną sfałszowaną poprzez podrobienie wizę francuską Rosjaninowi wydano decyzję o odmowie wjazdu oraz decyzję o wyznaczeniu miejsca pobytu w kompleksie pomieszczeń dla cudzoziemców Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie do czasu opuszczenia terytorium RP.

do góry