Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nowy Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowy Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

Krzysztof Grzech

Dzisiaj (01.09.2016 r.) w siedzibie oddziału podczas uroczystej zbiórki odbyło się przekazanie obowiązków na stanowisku Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Nowym szefem Oddziału został płk SG Andrzej Rytwiński.

Przekazanie obowiązków odbyło się zgodnie z ceremoniałem w obecności Komendanta Głównego Straży Granicznej płk. SG Marka Łapińskiego oraz kadry kierowniczej. Uroczystość swoją obecnością uświetniła wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Pani Halina Jędrzejewska. Uroczystą zbiórkę rozpoczął meldunek złożony przez dowódcę uroczystości Komendantowi Głównemu SG oraz wprowadzenie pocztu sztandarowego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Następnie Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KG SG odczytał decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych o odwołaniu dotychczasowego komendanta oddziału i wyznaczeniu nowego. Zgodnie z tradycją, podczas ceremonii przekazania obowiązków miało miejsce pożegnanie gen. bryg. SG Jarosława Frączyka i powitanie płk. SG Andrzeja Rytwińskiego ze sztandarem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego oraz uroczyste złożenie meldunku Komendantowi Głównemu Straży Granicznej o zdaniu i objęciu obowiązków Komendanta NwOSG.
Płk SG Andrzej Rytwiński ma 50 lat, jest absolwentem pedagogiki Uniwersytetu w Białymstoku. Służbę zaczynał (1997) w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej, gdzie dowodził m.in. Placówką SG w Budzisku. W 2007 r. został powołany na stanowisko zastępcy komendanta, a następnie w latach 2010-2013  komendanta Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie. Do czerwca 2016 r. był komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zdjęcia: Mirosław Gierczyk

do góry