Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Skontrolowano 41 cudzoziemców w Warce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Skontrolowano 41 cudzoziemców w Warce

27.01.2017 Krzysztof Grzech

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli w Warce prowadzili wczoraj kontrolę legalności pobytu cudzoziemców. W sumie skontrolowano przeszło 40 osób.

Efektem kontroli było zatrzymanie 3 obywateli Ukrainy, którzy naruszyli polskie przepisy pobytowe. 31-letnia kobieta i 23-letni mężczyzna wjechali do Polski na podstawie zezwolenia MRG (Mały Ruch Graniczny).  Zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego to specjalny dokument uprawniający jego posiadacza do wielokrotnego przekraczania granicy polsko-ukraińskiej wyłącznie w ramach małego ruchu granicznego na warunkach określonych w umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, sporządzonej w Kijowie dnia 28 marca 2008 r. i niewymagający żadnego dodatkowego dokumentu (paszportu, wizy, itp.). Zezwolenie wydawane jest przez wyznaczonego umową konsula. W ramach tego zezwolenia cudzoziemiec może przebywać wyłącznie w strefie przygranicznej. Dlatego też komendant PSG w Lesznowoli wobec dwójki zatrzymanych wszczął postepowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu, zakończone wydaniem decyzji na podstawie, których cudzoziemcy muszą opuścić Polskę w ciągu 30 dni i nie będą mogli wjechać ponownie przez okres 12 miesięcy.

Do placówki zostały dostarczone dokumenty trzeciego z zatrzymanych, dlatego 24-letni mężczyzna, który w momencie kontroli nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów uprawniających do pobytu został zwolniony. 

do góry