Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Rodzina z Indii próbowała nielegalnie wyjechać do Kanady - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rodzina z Indii próbowała nielegalnie wyjechać do Kanady

08.11.2018 Krzysztof Grzech

Na warszawskim Lotnisku Chopina zgłosiła się do odprawy granicznej rodzina z Indii. Małżeństwo wraz z dzieckiem chciało odlecieć do Toronto. Funkcjonariusze Straży Granicznej nie mogli im jednak na to zezwolić.

  • zdjęcie archiwum NwOSG
    zdjęcie archiwum NwOSG

Cudzoziemcy do kontroli okazali funkcjonariuszom indyjskie paszporty. Wedle danych w nich zawartych obydwoje mieli po 36 lat, a ich syn 4. Strażnicy graniczni zwrócili uwagę, że strony personalizacyjne przedłożonych dokumentów w znacznym stopniu odbiegały od oryginalnych, jakie są w indyjskich paszportach. Dlatego też, małżeństwo zostało zatrzymane. Podczas dalszych czynności służbowych oświadczyli, że faktycznie są obywatelami Indii a okazane dokumenty nie zawierają ich prawdziwych danych osobowych. Jak się okazało obydwoje mieli po 33 lata a ich dziecko to faktycznie 3-letnia dziewczynka.

Zatrzymana kobieta i mężczyzna usłyszeli zarzuty usiłowania przekroczenia wbrew przepisom, podstępem granicy RP na kierunku wyjazdowym z Polski w ten sposób, że w trakcie kontroli granicznej okazali funkcjonariuszowi SG sfałszowane paszporty.

Małżeństwo przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów, obydwoje poddali się dobrowolnie karze grzywny w wysokości po 1000 zł. Wobec zatrzymanych Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie wszczął postepowanie administracyjne zmierzające do wydania im decyzji zobowiązujących do powrotu. Ponadto skierował wniosek do Sadu Rejonowego o umieszczeniu rodziny w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

do góry