Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Legalizowali pobyt Chińczykom – usłyszeli zarzuty - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Legalizowali pobyt Chińczykom – usłyszeli zarzuty

Dagmara Bielec-Janas
01.02.2019

Zarzuty organizowania cudzoziemcom przekraczania granicy RP wbrew przepisom oraz podrabiania dokumentów uzasadniających cel oraz zasadność wjazdu usłyszała obywatelka Chin oraz Polak, trudniący się organizacją przerzutu obywateli Chin do Unii Europejskiej.

Z ustaleń funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wiadomo, że dwójka podejrzanych od 2016 roku regularnie fałszowała dokumenty uzupełniające wymagane przy wjeździe na terytorium UE. Były to głównie zaproszenia dla cudzoziemca do współpracy biznesowej, opatrzone odpowiednimi pieczęciami i podpisami polskich i zagranicznych firm, które pozyskiwał jeden z podejrzanych. Dokumenty te były podstawą do wydawania wiz dla cudzoziemców w Azji. Obywatelka Chin współpracująca z fałszerzem z Polski odpowiedzialna była za opiekę nad przerzucanymi rodakami po ich przylocie do Polski oraz ewentualny tranzyt w głąb terytorium UE. W ten sposób działając, Chinka z Polakiem dokonali przerzutu blisko 150 obywateli Chin. Cudzoziemcy mieli świadomość, że biorą udział w nielegalnym procederze, bowiem za dokumenty umożliwiające im wjazd do Europy płacili nawet po 7 tys. EUR. 

Podejrzani usłyszeli zarzuty organizowania cudzoziemcom przekraczania granicy RP wbrew przepisom oraz podrabiania dokumentów uzasadniających cel oraz zasadność wjazdu. Wobec nich sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju. Obydwojgu grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

do góry