Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Zatrzymani i zobowiązani - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymani i zobowiązani

12.03.2019 Dagmara Bielec-Janas

Wczorajsze kontrole przeprowadzone przez funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej doprowadziły do wydania 12 decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu, ponieważ ich pobyt na terytorium Polski był nielegalny.

  • zdjęcie archiwum NwOSG
    zdjęcie archiwum NwOSG

Podjęte kontrole legalności pobytu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na terenie Warszawy, Łodzi i Bydgoszczy miały na celu sprawdzenie czy cudzoziemcy przebywający na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego nie naruszają przepisów pobytowych w naszym kraju lub nie nadużywają procedur związanych z ubieganiem się o ochronę międzynarodową.

Efektem przeprowadzonych kontroli było zatrzymanie 12 cudzoziemców, którzy w świetle obowiązujących przepisów przebywali nielegalnie na terytorium Polski, a dokładnie - nie posiadali wymaganych tytułów pobytowych. Wśród zatrzymanych byli m.in.: obywatele Mongolii, Jordanii, Kolumbii, Ukrainy, Białorusi i dwóch Amerykanów. Większość z nich nie opuściła Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu czy też po odmowie udzielenia ochrony międzynarodowej lub zezwolenia na pobyt czasowy oraz pracę przez wojewodę.

Wobec wszystkich zatrzymanych osób komendanci placówek SG wszczęli postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez określony w decyzjach czas.

do góry