Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Dwóch obywateli Chin zatrzymanych w Wólce Kosowskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dwóch obywateli Chin zatrzymanych w Wólce Kosowskiej

14.03.2019 Dagmara Bielec-Janas

Wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu wobec dwóch obywateli Chin zakończyła się wczorajsza (13.03.2019 r.) kontrola legalności pobytu cudzoziemców w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej.

Dwóch zatrzymanych Azjatów, to mężczyźni w wieku 38 i 47 lat, którzy nie spełniając wymogów pobytowych obowiązujących w Polsce, próbowali ukrywać się na terenie Wólki Kosowskiej. Żaden z nich nie posiadał ważnej wizy, ani też wymaganego innego dokumentu, pozwalającego na legalny pobyt w Polsce. Na co dzień mężczyźni pracowali przy rozładunku kontenerów w jednym z miejscowych magazynów. Wprawdzie jeden z zatrzymanych Azjatów legalizował już swój pobyt w Polsce na czas określony, to jednak po upływie terminu ważności karty pobytowej nie ponowił procedury umożliwiającej mu przebywanie na terytorium RP. Drugiemu zaś wygasła wiza uprawniająca go do wjazdu i pobytu w naszym kraju. Poza decyzjami zobowiązującymi ich do powrotu Komendant Placówki Straży Granicznej w Warszawie wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy o umieszczenie jednego z mężczyzn w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

do góry