Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Złamał prawo pobytowe musi opuścić nasz kraj - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Złamał prawo pobytowe musi opuścić nasz kraj

11.10.2019 Dagmara Bielec-Janas

Wczorajsza kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terenie Bydgoszczy doprowadziła do ujawnienia obywatela Zimbabwe, który po otrzymaniu odmowy na pobyt czasowy nie opuścił Polski we wskazanym terminie.

21-latek przyleciał do Polski dwa lata temu, przekraczając granicę na podstawie paszportu oraz wizy krajowej ważnej przez kolejny rok. W trakcie swojego pobytu cudzoziemiec wnioskował do wojewody  o zezwolenie na pobyt czasowy. Jednakże jego wniosek został rozpatrzony negatywnie. Cudzoziemiec nie odwołał się od decyzji, ani nie podejmował żadnych prób zalegalizowania swojego pobytu w Polsce. To spowodowało, że mężczyzna powinien opuścić terytorium naszego kraju w ustalonym terminie, bo jego pobyt stał się nielegalny. Obywatel Zimbabwe tego nie zrobił. W chwili kontroli funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili, że cudzoziemiec przekroczył dozwolony czas pobytu o 36 dni. W związku z tym, że złamał przepisy Ustawy o cudzoziemcach wszczęto wobec niego postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji zobowiązującej go do powrotu w terminie 15 dni.

Podejmowane kontrole legalności pobytu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na terenie naszego kraju to rutynowe czynności, które mają przede wszystkim na celu monitorowanie oraz sprawdzenie czy cudzoziemcy przebywający w Polsce nie naruszają przepisów pobytowych w naszym kraju lub nie nadużywają procedur związanych z ubieganiem się o pobyt czasowy czy ochronę międzynarodową albo realizują decyzje zobowiązujące ich do opuszczenia RP.

do góry