Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Obywatel Zimbabwe zatrzymany za nielegalny pobyt - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obywatel Zimbabwe zatrzymany za nielegalny pobyt

26.02.2021 Dagmara Bielec-Janas

Wczoraj (25 lutego 2021 roku) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy zatrzymali obywatela Zimbabwe, który za naruszenie przepisów pobytowych obowiązujących w Polsce otrzymał decyzję zobowiązującą do powrotu.

  • Funkcjonariusz SG trzymający paszport
    Funkcjonariusz SG trzymający paszport

Cudzoziemiec został zatrzymany na terenie Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Mężczyzna posiadał przy sobie oryginalny paszport oraz polską wizę, której ważność wygasła w marcu ubiegłego roku. 23–latek wprawdzie złożył w niosek do wojewody o zgodę na pobyt czasowy, jednak został on rozpatrzony negatywnie. Od tego momentu status pobytowy cudzoziemca był nielegalny. Z uwagi na to, że mężczyzna naruszył przepisy ustawy o cudzoziemcach zostało wszczęte wobec niego postępowanie administracyjne, które wraz z zebranym materiałem dowodowym doprowadziło do wydania obywatelowi Zimbabwe decyzji zobowiązującej do powrotu z terminem dobrowolnego powrotu 30 dni. W decyzji orzeczono również 6 miesięczny zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen. Po zakończonych czynnościach mężczyzna został zwolniony.

do góry