Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Zatrzymany z podrobionym duńskim paszportem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymany z podrobionym duńskim paszportem

29.11.2021 Dagmara Bielec-Janas

Sobotnia kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terenie Lotniska Chopina zakończyła się zatrzymaniem obywatela Syrii. Cudzoziemiec podczas legitymowania posłużył się podrobionym duńskim paszportem.

  • Kogut SG na tle Terminala Lotniska Chopina. Kogut SG na tle Terminala Lotniska Chopina.
    Kogut SG na tle Terminala Lotniska Chopina.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (27 listopada 2021 roku) na terenie Terminala pasażerskiego Lotniska Chopina, po przylocie samolotu z Aten. Była to rutynowa kontrola legalności pobytu, której poddano kilkunastu podróżnych w celu sprawdzenia zasadności ich wjazdu i pobytu na terenie Polski. Wśród pasażerów rejsu z Grecji, skontrolowano między innymi mężczyznę, legitymującego się duńskim paszportem. W toku kontroli funkcjonariusze stwierdzili, że dokument został podrobiony na wzór oryginalnego, gdyż został wykonany odmienną techniką niż ta określona we ogólnym wzorze. Dlatego wobec cudzoziemca dokonano dodatkowych sprawdzeń. W trakcie czynności podejrzany oświadczył, że jest obywatelem Syrii. W związku z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej na kierunku wjazdowym bez dokumentów uprawniających do jej przekroczenia i pobytu na tym terytorium został zatrzymany. Cudzoziemiec usłyszał zarzut z art. 270 § 1 kk. tj. „Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”, do którego się przyznał i złożył wyjaśnienia. Jednocześnie wobec mężczyzny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w celu zobowiązania do powrotu, w trakcie którego, cudzoziemiec wyraził wolę o ubieganie się o ochronę międzynarodową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Po przyjęciu wniosku Syryjczykowi wydano Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca oraz postanowienie, w którym komendant placówki zobowiązał cudzoziemca do zgłaszania się w każdy poniedziałek do Placówki Straży Granicznej w Warszawie oraz do zamieszkiwania pod adresem wskazanym przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców do czasu, gdy decyzja w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna.

do góry