Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Kontrole legalności pobytu w Łodzi i Sieradzu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kontrole legalności pobytu w Łodzi i Sieradzu

29.03.2022 Dagmara Bielec

Wczoraj (28 marca 2022 roku) w wyniku podjętych kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie Łodzi i Sieradza funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Łodzi zatrzymali dwie osoby – obywatelkę Indii oraz Mołdawianina. Cudzoziemcy przebywali w Polsce nielegalnie, kobieta była zatrudniona wbrew przepisom, mężczyzna odsiadywał wyrok za pobicie ze skutkiem śmiertelnym.

  • Napis Straż Graniczna na boku samochodu służbowego. Napis Straż Graniczna na boku samochodu służbowego.
    Napis Straż Graniczna na boku samochodu służbowego.

Do ujawnienia 39-letniego obywatela Mołdawii, doszło na terenie Sieradza. Mężczyzna został zatrzymany w związku z wypełnieniem przesłanek z art. 302 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy o cudzoziemcach ponieważ wymagają tego względy bezpieczeństwa obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interesy Rzeczypospolitej Polskiej. Kontroli legalności pobytu wobec mężczyzny dokonano po opuszczeniu przez niego zakładu karnego, w którym odsiadywał wyrok za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. W chwili kontroli cudzoziemiec nie posiadał ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu, który uprawniałby go do pobytu w naszym kraju. Mężczyzna został osadzony w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KMP w Łodzi. Dzisiaj wobec niego będą kontynuowane czynności administracyjne, zmierzające do wydania decyzji zobowiązującej do powrotu.

Z kolei druga z kontroli była pokłosiem przeprowadzonej wcześniej kontroli legalności zatrudnienia w jednej z łódzkich firm gastronomicznych. Wtedy kontrola zakończyła się stwierdzeniem protokołem, że obywatelka Indii zatrudniona przez ten podmiot, wykonywała pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę, lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń. Kobieta nie dopełniając formalności w zakresie zatrudnienia, pracowała nielegalnie, czym naruszyła przepisy ustawy o cudzoziemcach, a to w konsekwencji spowodowało, że jej status pobytowy w naszym kraju  przestał być legalny. Wobec niej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zobowiązaniu jej do powrotu.

do góry