Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nadwiślański Oddział Straży Granicznej rekrutuje kandydatów do służby - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej rekrutuje kandydatów do służby

Zespół Prasowy NwOSG
18.01.2023

Trwa nabór kandydatów do służby w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej. W tym roku oddział zamierza przyjąć 160 funkcjonariuszy. Dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Nadwiślańskiego OSG w Warszawie oraz w placówkach Straży Granicznej w Łodzi, w Bydgoszczy, w Radomiu oraz w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Czekamy na kandydatów, którzy są pełnoletni, niekarani, posiadają polskie obywatelstwo i co najmniej średnie wykształcenie.

Oferujemy - stabilne zatrudnienie i możliwość stałego doskonalenia zawodowego w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej. Gwarantujemy również szerokie perspektywy rozwoju, a także szansę wyboru specjalizacji w wielu dziedzinach, między innymi jako ekspert do spraw fałszerstw dokumentów, specjalista do spraw migracji, kontroler ruchu granicznego, pirotechnik bądź funkcjonariusz w zespole interwencji specjalnych, technik kryminalistyczny czy też przewodnik psa służbowego.

W strukturach naszego oddziału znajdą również miejsce osoby z zacięciem informatycznym, logistycy oraz absolwenci lub studenci prawa.

Służba w naszych szeregach to również szansa na udział w misjach zagranicznych na terenie Europy, gdzie nasi funkcjonariusze regularnie wspierają tamtejsze służby graniczne w ramach wspólnych operacji.

Oprócz stabilizacji i rozwoju zawodowego Straż Graniczna oferuje – prawa emerytalne po 25 latach służby, nagrody jubileuszowe i motywacyjne, z kolei od marca br. dodatek graniczny, a jeżeli służba jest pełniona w jednostkach na terenie Warszawy, także dodatek stołeczny.

Przyszli funkcjonariusze mogą również liczyć na dodatkowy zastrzyk finansowy w postaci dodatku -  na remont mieszkania lub brak mieszkania, pomoc finansową na kupno domu czy mieszkania, oraz zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby. Każdemu funkcjonariuszowi SG przysługuje ponadto tzw. „mundurówka” i „trzynastka” czyli 13-ta pensja, a także dofinansowanie do wypoczynku.

Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Następnie kierowany jest na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf. W drugim etapie postępowania kandydaci rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Po jej pozytywnym przejściu, kandydaci poddani są komisji lekarskiej, która ustala ich zdolność do służby.

Szczegółowe informacje na temat naboru zamieszczone są na stronie internetowej oddziału w zakładce REKRUTACJA DO SŁUŻBY W SG, ale także o naborze można porozmawiać, dzwoniąc pod numer 22 513 22 22. Dla usprawnienia rekrutacji powołano koordynatorów do spraw naboru do służby w poszczególnych placówkach SG podległych Nadwiślańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej, których wykaz można znaleźć TUTAJ.

Zdjęcia i film - Zespół Prasowy NwOSG

 

 • Funkcjonariusz sprawdza paszport. Funkcjonariusz sprawdza paszport.
  Funkcjonariusz sprawdza paszport.
 • Funkcjonariuszki SG prowadzą kontrolę graniczną. Funkcjonariuszki SG prowadzą kontrolę graniczną.
  Funkcjonariuszki SG prowadzą kontrolę graniczną.
 • Funkcjonariuszka pomaga pasażerom podczas automatycznej kontroli granicznej. Funkcjonariuszka pomaga pasażerom podczas automatycznej kontroli granicznej.
  Funkcjonariuszka pomaga pasażerom podczas automatycznej kontroli granicznej.
 • Kontrola graniczna. Kontrola graniczna.
  Kontrola graniczna.
 • Funkcjonariuszka SG sprawdza paszport. Funkcjonariuszka SG sprawdza paszport.
  Funkcjonariuszka SG sprawdza paszport.
 • funkcjonariusz prowadzi nadzór nad kontrolą bezpieczeństwa. funkcjonariusz prowadzi nadzór nad kontrolą bezpieczeństwa.
  funkcjonariusz prowadzi nadzór nad kontrolą bezpieczeństwa.
 • Pirotechnik. Pirotechnik.
  Pirotechnik.
 • Funkcjonariusz steruje robotem pirotechnicznym. Funkcjonariusz steruje robotem pirotechnicznym.
  Funkcjonariusz steruje robotem pirotechnicznym.
 • Funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań podczas ćwiczeń. Funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań podczas ćwiczeń.
  Funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań podczas ćwiczeń.
 • Funkcjonariusz - przewodnik psa służbowego i jego podopieczny. Funkcjonariusz - przewodnik psa służbowego i jego podopieczny.
  Funkcjonariusz - przewodnik psa służbowego i jego podopieczny.
 • Funkcjonariusze SG przeprowadzają kontrolę legalności pobytu. Funkcjonariusze SG przeprowadzają kontrolę legalności pobytu.
  Funkcjonariusze SG przeprowadzają kontrolę legalności pobytu.
 • Interwencja funkcjonariuszy ZIS na pokładzie samolotu. Interwencja funkcjonariuszy ZIS na pokładzie samolotu.
  Interwencja funkcjonariuszy ZIS na pokładzie samolotu.
do góry