Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Zmodyfikował swoje dane i wyrobił nowe dokumenty a i tak wpadł w ręce Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zmodyfikował swoje dane i wyrobił nowe dokumenty a i tak wpadł w ręce Straży Granicznej

22.05.2023 Dagmara Bielec

W sobotę (20 maja 2023 roku) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali cudzoziemca, który posłużył się dokumentem podróży, który celowo wyrobił na zmodyfikowane dane personalne ponieważ jego prawdziwe figurowały w systemach jako zastrzeżone. Mężczyzna ponadto kilkukrotnie podstępem dokonał przekroczenia granicy wbrew przepisom.

  • Funkcjonariusz SG trzyma paszport. Funkcjonariusz SG trzyma paszport.
    Funkcjonariusz SG trzyma paszport.

Do zdarzenia z udziałem 43-letniego obywatela Gruzji doszło podczas odprawy paszportowej pasażerów odlatujących do Kutaisi. Z uwagi na to, że w systemach figurowały podobne dane osobowe co personalia mężczyzny - zastrzeżone jako osoby, wobec której obowiązywał zakaz wjazdu na terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen, skierowano go na tzw. II linię kontroli granicznej, aby dokładniej przyjrzeć się dokumentom cudzoziemca oraz sprawdzić okoliczności jego pobytu w Polsce.

Z ustaleń poczynionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wynikało, że mężczyzna celowo wyrobił sobie nowy paszport w Gruzji modyfikując swoje dane osobowe, sądząc, że w ten sposób uda mu się ominąć podczas przekraczania granicy ciążący na nim zakaz wjazdu na obszar strefy Schengen. Mężczyzna przyznał również, że w trakcie obowiązującego go trzyletniego zakazu wjazdu do Polski, kilkukrotnie podstępem przekraczał granicę polsko – ukraińską wykorzystując nowy paszport. Dodatkowo, podczas czynności z udziałem Gruzina, funkcjonariusze ujawnili w jego bagażu – także ze zmienionymi personaliami - gruziński dowód osobisty oraz ukraińskie prawo jazdy. Wobec cudzoziemca wszczęto postępowanie oraz przedstawiono zarzuty o czyn z art. 264 § 2 kk. w zw. z art. 12 § 1 kk. do którego się przyznał, składając wyjaśnienia w sprawie. Na poczet przyszłej grzywny zabezpieczono środki pieniężne w kwocie 1 500 euro.

Mężczyzna otrzymał również kolejną decyzję zobowiązującą go do powrotu z zakazem ponownego wjazdu do Polski i państw strefy Schengen na najbliższe 3 lata.

do góry