Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Odprawa graniczna w porcie lotniczym -

Nawigacja

Odprawa graniczna w porcie lotniczym

Odprawa graniczna w porcie lotniczym

12.01.2016 Piotr Niemiec

Sprawdź dokumenty

Przed planowaną podróżą należy sprawdzić, czy posiadamy wszystkie wymagane dokumenty podróży (paszport, dowód osobisty) oraz wizę, jeśli jest wymagana. Wywóz niektórych przedmiotów (np. o cechach zabytku) lub zwierząt również wymaga uzyskania wcześniej odpowiednich dokumentów od uprawnionych do ich wystawienia organów.

 

Rozważnie pakuj bagaż

Bagaż podlega ograniczeniom, zarówno jeśli chodzi o wagę, rozmiar, jak i zawartość. Ponieważ przewoźnik ma prawo do ustalenia własnych ograniczeń dotyczących np. ilości lub wielkości przewożonego bagażu, informacje dotyczące limitów należy uzyskać wcześniej w liniach lotniczych, którymi lecimy. Pamiętajmy, że nie wszystkie przedmioty mogą być transportowane drogą lotniczą. Niektóre możemy zabrać ale tylko w bagażu rejestrowanym – nie można ich bowiem wnosić na pokład samolotu. Lista przedmiotów dopuszczonych oraz zabronionych do przewozu w transporcie lotniczym znajduje się na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz na stronach portów lotniczych i przewoźników. W trakcie kontroli bezpieczeństwa bagażu podręcznego przedmioty zabronione nie są dopuszczone do przewozu drogą lotniczą. Jeśli zatem mamy wątpliwości, co do możliwości zabrania ze sobą danego przedmiotu, lepiej zostawmy go w domu lub umieścimy w bagażu rejestrowanym, pod warunkiem, że jest dopuszczony do przewozu w tym bagażu.

 

Pilnuj swojego bagażu na lotnisku

Nie zostawiajmy swojego bagażu bez opieki! Każdy bagaż bez widocznego nadzoru traktowany jest przez służby lotniskowe jako potencjalne zagrożenie, co wiąże się ze wszczęciem odpowiednich procedur bezpieczeństwa, takich jak: wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, ewakuacja portu i rozpoznanie pirotechniczne danego bagażu. Procedury te są czasochłonne i mogą mieć wpływ na opóźnienia lotów. Odpowiedzialne podejście podróżnych do zjawiska ewentualnych aktów terrorystycznych znacząco ogranicza ilość „sytuacji kryzysowych” w lotnictwie cywilnym. Aby do nich nie dochodziło należy przede wszystkim unikać pośpiechu oraz wykonywania czynności powodujących utrudnienia, takich jak pozostawianie nadbagażu w dowolnym miejscu po przepakowaniu bagażu właściwego. Nie należy również brać od nieznajomych osób pakunków i bagażu o nieznanej zawartości. Jeśli spotkamy się z podobną propozycją, powinniśmy natychmiast powiadomić o zdarzeniu służby lotniskowe. Za pozostawienie bagażu bez opieki grożą sankcje karne w postaci mandatu karnego.

 

Przygotuj się do kontroli bezpieczeństwa.

Kontrola bezpieczeństwa, której poddawani są wszyscy pasażerowie oraz ich bagaże, ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony i bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. Pasażer jest dopuszczony do kontroli bezpieczeństwa po okazaniu karty pokładowej i dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub paszportu.

 

Przygotowując się do kontroli należy:

 • wyłożyć do pojemników na taśmociągu wszystkie przedmioty metalowe, które mamy przy sobie (np. pasek z metalową klamrą, klucze, monety) oraz telefony komórkowe,
 • wyjąć z bagażu i włożyć do pojemnika wszelkie substancje płynne i półpłynne w postaci past, żeli i substancji o konsystencji podobnej do cieczy (np. szampon, pianka do golenia, perfumy, pasta do zębów), które poddawane są kontroli bezpieczeństwa niezależnie od pozostałego bagażu,
 • wyjąć z bagażu wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne takie jak: laptop, aparat fotograficzny, konsola do gier, maszynka do golenia, odtwarzacz muzyczny, które poddawane są kontroli bezpieczeństwa tak jak bagaż kabinowy.
 • zdjąć wierzchnie okrycie (płaszcz, kurtkę lub marynarkę) oraz nakrycie głowy, które również poddawane są kontroli bezpieczeństwa tak jak bagaż kabinowy,
 • zdjąć obuwie, jeśli zostaniemy o to poproszeni i podobnie jak w poprzednich przypadkach poddać je kontroli bezpieczeństwa tak jak bagaż kabinowy. Po wykonaniu powyższych czynności czekamy na znak od obsługi portu o możliwości podejścia do kontroli.

 

Przejdź sprawnie kontrolę bezpieczeństwa

Kontrola osób i bagażu ma na celu niedopuszczenie do wniesienia na pokład samolotu przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie w ruchu lotniczym. Po wyłożeniu do pojemników na taśmociągu wszystkich posiadanych przez podróżnego przedmiotów: walizki, torebki oraz przedmiotów wymienionych w poprzednim punkcie, trafiają one do urządzenia rentgenowskiego. Umożliwia ono odczytanie na ekranie monitora informacji o zawartości poszczególnych bagaży. Może się zdarzyć, że posiadamy w swojej torbie coś, czego nie wolno nam zabrać na pokład – wówczas osoba kontrolująca poinformuje nas, co powinniśmy zrobić, aby bez przeszkód kontynuować podróż. Pasażer podczas kontroli bezpieczeństwa przechodzi przez bramkę, służącą do wykrywania metali. Jeśli urządzenie sygnalizuje, że kontrolowana osoba posiada przy sobie przedmioty zabronione, zostaje ona poddana kontroli manualnej. Pasażer może również zostać wezwany do kontroli bagażu rejestrowanego, który nadał przy odprawie biletowo-bagażowej. Jest wówczas zobowiązany udać się do wskazanego miejsca i pokazać, co przewozi. Warto pamiętać, że jesteśmy kontrolowani przez osoby przeszkolone, z doświadczeniem w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego, które działają dla dobra pasażerów, czuwając nad ich bezpieczeństwem. Spokój i opanowanie oraz zastosowanie się do poleceń kontrolujących pozwoli nam sprawnie i bez problemów przejść kontrolę bezpieczeństwa.

 

Wszystkim poleceniom osób wykonujących kontrolę bezpieczeństwa, należy się bezwzględnie podporządkować. Osoba, która nie podda się kontroli bezpieczeństwa oraz osoba odmawiająca usunięcia z bagażu kabinowego lub rejestrowanego przedmiotu zabronionego – nie zostaje wpuszczona do strefy zastrzeżonej lotniska, co jest równoznaczne z niemożnością odbycia planowanej podróży samolotem.

 

Podstawowym i niezwykle istotnym celem kontroli bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej jest potwierdzenie, że pasażer nie przenosi przedmiotów, których przewóz zabroniony jest drogą lotniczą. Przeprowadzenie tych czynności zapewnia w szczególności bezpieczeństwo podróżnych korzystających z lotniczej komunikacji samolotowej przed aktem bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym (np. aktem przemocy zagrażającym bezpieczeństwu tego statku).

 

Podróżny na pokład samolotu może wnieść tylko płyny, aerozole i żele zgodnie z dotychczasowymi zasadami, tj.:

 

 1. znajdujące się w pojedynczych opakowaniach o pojemności nieprzekraczającej 100 ml lub równowartości w jednej zamykanej, przezroczystej plastikowej torbie o pojemności nieprzekraczającej jednego litra, przy czym zawartość torby mieści się w niej swobodnie, a torba pozostaje całkowicie zamknięta, lub
 2. zostaną zużyte w trakcie podróży i są niezbędne dla pasażera z przyczyn zdrowotnych lub ze względu na specjalną dietę, dotyczy to także pożywienia dla niemowląt. W razie konieczności pasażer musi przedstawić dowód na autentyczność zwolnionego płynu, aerozolu lub żelu, lub
 3. zostały zakupione w strefie operacyjnej lotniska za punktem kontroli kart pokładowych, w punktach sprzedaży podlegających zatwierdzonym procedurom bezpieczeństwa w ramach programu ochrony portu lotniczego, pod warunkiem że płyn, aerozol lub żel jest zapakowany w torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia, w której widoczny jest odpowiedni dowód jego zakupu w strefie operacyjnej danego portu lotniczego z ostatnich 24 godzin, lub
 4. zostały zakupione w strefie zastrzeżonej, w punktach sprzedaży podlegających zatwierdzonym procedurom ochrony w ramach programu ochrony portu lotniczego, lub
 5. zostały zakupione w innym porcie lotniczym Unii, pod warunkiem że płyn, aerozol lub żel jest zapakowany w torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia, w której widoczny jest odpowiedni dowód jego zakupu w strefie operacyjnej danego portu lotniczego z ostatnich 24 godzin, lub
 6. zostały zakupione na pokładzie statku powietrznego należącego do wspólnotowego przewoźnika lotniczego, pod warunkiem że płyn, aerozol lub żel jest zapakowany w torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia, w której widoczny jest odpowiedni dowód jego zakupu na pokładzie statku powietrznego z ostatnich 24 godzin, lub
 7. zostały zakupione w porcie lotniczym w jednym z państw trzecich wymienionym w dodatku 4-D, pod warunkiem że płyn, aerozol lub żel jest zapakowany w torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia, w której widoczny jest odpowiedni dowód jego zakupu w strefie operacyjnej danego portu lotniczego z ostatnich 36 godzin. Zwolnienia przewidziane w niniejszym punkcie przestają obowiązywać z dniem 29 kwietnia 2011 r.” (podstawa – Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 358/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające Rozporządzenie Komisji (WE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego).

 

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami – ,,jeżeli operator kontroli bezpieczeństwa nie może stwierdzić, czy pasażer przenosi przedmioty zabronione – pasażerowi temu odmawia się dostępu do stref zastrzeżonych lub poddaje się go powtórnej kontroli bezpieczeństwa, dopóki operator kontroli bezpieczeństwa nie uzna, że wymogi kontroli zostały spełnione’’. Dokładnie spakuj się po kontroli i przejdź odprawę paszportową.

 

Przed opuszczeniem stanowiska kontroli musimy ponownie spakować swoje rzeczy. Emocje towarzyszące podróży i pośpiech sprawiają, że często zapominamy zabrać wszystkie wyłożone wcześniej przedmioty. Jeśli w porę zauważymy nasze niedopatrzenie, możemy wrócić po pozostawioną rzecz. Jeśli jednak zorientujemy się, że coś zostawiliśmy, dopiero na pokładzie samolotu, po wylądowaniu powinniśmy poinformować o tym telefonicznie port lotniczy. Po powrocie pozostawiony przedmiot będziemy mogli odebrać w biurze rzeczy znalezionych. Przez odprawę paszportową przechodzą pasażerowie udający się poza strefę Schengen. Po kontroli bezpieczeństwa są oni zobowiązani do okazania karty pokładowej i dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). Po odprawie paszportowej czekamy w hali odlotów na wejście na pokład samolotu.

 

Opcje strony

do góry