Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców -

Nawigacja

Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców

Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców

Piotr Niemiec
12.01.2016

„Przyjmowanie na terytorium RP oraz przekazywanie do innych krajów UE osób ubiegających się lub korzystających z ochrony międzynarodowej”.
Numer projektu: 9/14/EFU
Porozumienie finansowe: 1/EFU/2014 z dnia 30.06.2014 r.
Program roczny 2013

Celem projektu jest podniesienie standardów w zakresie przyjmowania na terytorium RP oraz przekazywania do innych państw członkowskich UE osób ubiegających się lub korzystających z ochrony międzynarodowej w ramach kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca ., którzy są grupą docelową projektu.

Współfinansowane są koszty związane m.in. z:

  • sprzętem kwaterunkowym, oraz m.in. krzesełka, zabawki i materiały papiernicze do rysowania dla dzieci
  • transportem cudzoziemców przekazanych do i z RP,
  • kosztem biletów lotniczych dla cudzoziemców oraz funkcjonariuszy eskorty,
  • środkami informacyjnymi i pouczeniami w trakcie przekazania,
  • organizacją podróży, w tym zapewnienie usług medycznych personelu towarzyszącego, informacją i pomocą po przyjeździe, w tym usługi tłumaczeniowe – ustne i pisemne – oraz usługi medyczne.

„Infrastruktura i procedury azylowe”
Numer projektu: 8/14/EFU
Porozumienie finansowe: 4/EFU/2014 z dnia 25.07.2014 r.
Program roczny 2013

Cel operacyjny projektu to poprawa warunków przyjmowania, obsługi i pobytu cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w ramach strategii lepszego podejścia do standardów UE poprzez wdrażanie działań związanych z wymogami wskazanymi w dyrektywach dotyczących Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego (CEAS).

Współfinansowane są koszty związane m.in. z:

Zakupem urządzeń IT, sprzętu komputerowego

  • sprzęt do wykonywania zdjęć, pobierania odcisków palców oraz wydawania Tymczasowego Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca dla cudzoziemców, którzy złożyli wnioski o nadanie statusu uchodźcy
  • sprzęt kwaterunkowy

literatura fachowa (m.in.: kodeksy, opracowania prawnicze, słowniki)

Szczególnymi wydatkami związanymi z grupami docelowymi

  • koszty tłumaczeń ustnych w trakcie przesłuchań oraz tłumaczeń pisemnych pouczeń oraz informacji dot. procedury składania wniosku o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP
  • koszty doprowadzeń cudzoziemców drogą lądową /koszty paliwa, podróży służbowych eskorty, wyżywienia cudzoziemców, itp.
  • usługi medyczne i leczenie cudzoziemców, badania cudzoziemców, konsultacje specjalistyczne dla cudzoziemców.

SZKOLENIA JĘZYKOWE DLA FUNKCJONARIUSZY NwOSG W RAMACH EFU

W ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców, projekt nr 8/14/EFU „Infrastruktura i procedury azylowe” w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej rozpoczęto procedurę w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację na usługi przeprowadzenia kursu z języka angielskiego dla funkcjonariuszy Sekcji Konwojowej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Lesznowoli.

W wyniku powyższego w dniu 7 listopada 2014 r. podpisano umowę nr 63/KS/NwOSG/2014 z firmą LINGWISTA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na przeprowadzenie przedmiotowego kursu. Szkoleniem objęto 10 funkcjonariuszy w ramach dwóch pięcioosobowych grup na poziomie A1. Zajęcia realizowane są w terminie od dnia 17.11.2014 r. do dnia 30.06.2015 r., w systemie 5 razy w tygodniu po 8 godzin dziennie (co drugi tydzień). Łącznie dla każdej z powyższych grup zaplanowano przeprowadzenie po 240 godzin (45 min.) lektoratu.

Planowany termin zakończenia przedmiotowego szkolenia to 30 czerwca 2015 r.

do góry