Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Europejski Fundusz Powrót Imigrantów -

Nawigacja

Europejski Fundusz Powrót Imigrantów

Europejski Fundusz Powrót Imigrantów

Piotr Niemiec
12.01.2016

Program ogólny SOLID „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”

Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów „Organizowanie Powrotów Przymusowych – część VI”
Numer projektu: 1/15/EFPI/2013
Porozumienie finansowe: 1/EFPI/2014 z dnia 03.02.2014 r.
Program Roczny 2013

 

Projekt obejmuje organizowanie i realizację wydaleń cudzoziemców drogą lotniczą lotami rejsowymi i lotami czarterowymi oraz drogą lądową, a także dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych wobec cudzoziemców zatrzymanych do wydalenia. Grupą docelową funduszu są cudzoziemcy wydaleni z terytorium RP do „kraju trzeciego”, w ramach operacji przymusowego wydalania obywateli „państw trzecich”, którzy nie spełniają warunków zezwalających na wjazd i pobyt, lub którzy przestali je spełniać.

Współfinansowane są koszty związane m.in. z:

 • procedurami związanymi z kontrolą legalności pobytu, oraz wydawaniem i realizacją decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu bez określonego terminu do powrotu,
 • szkoleniami językowymi warsztatami lub spotkaniami z partnerami, służbami i organami współpracującymi z NwOSG,
 • na szczeblu krajowym
 • remontami lub inwestycjami w infrastrukturę,
 • zakupem sprzętu komputerowego i wyposażenia,
 • szczepieniami funkcjonariuszy i pracowników SG,
 • usługami medycznymi, badaniem i leczeniem cudzoziemców,
 • wszelkimi procedurami nakierunkowanymi na cudzoziemców wspierającymi i usprawniającymi prowadzenie procedur administracyjnych, m.in. tłumaczenia ustne i pisemne.

Są to między innymi:

Koszty podróży, noclegu, wyżywienia, diet w ramach podróży służbowych.
Organizowane są spotkania konsultacyjne przedstawicieli komórek do spraw cudzoziemców Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z Policją, Urzędem ds. Cudzoziemców, Radą ds. Uchodźców w sprawach dotyczących aktualnej problematyki związanej z realizacją procedur powrotowych, w tym kwestii związanych ze zmianą Ustawy o Cudzoziemcach.

 • W dniach 3 – 5.11.2014 roku zorganizowano spotkanie konsultacyjne pionu ds. cudzoziemców, w którym uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organów współpracujących z Nadwiślańskim OSG.
 • Koszty zakupu urządzeń IT, sprzętu komputerowego:
 • sprzęt do sporządzania dokumentacji fotograficznej do wniosków o potwierdzenie tożsamości i wydanie dokumentu podróży dla cudzoziemca,
 • sprzęt do prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,
 • sprzęt kwaterunkowy,
 • sprzęt do konwojów i doprowadzeń.
 • Szczególne wydatki związane z grupami docelowymi:
 • koszty tłumaczeń ustnych w trakcie przesłuchań oraz tłumaczeń pisemnych pouczeń oraz informacji dot. procedury kontroli legalności pobytu oraz zobowiązania cudzoziemca do powrotu,
 • koszty doprowadzeń cudzoziemców drogą lądową /koszty paliwa, podróży służbowych eskorty, wyżywienia cudzoziemców, itp.
 • usługi medyczne i leczenie cudzoziemców, badania cudzoziemców, konsultacje specjalistyczne dla cudzoziemców,
 • koszty szczepień profilaktycznych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
 • koszty biletów lotniczych dla cudzoziemców oraz funkcjonariuszy eskorty.

Koszty przeprowadzenia kursów języka angielskiego

Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów
„Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez straż graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami – część V”
Numer projektu: 4/15/EFPI/2013
Program roczny 2013

W ramach tego funduszu organizowane są szkolenia/warsztaty/seminaria funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej oraz Oddziałach Straży Granicznej.

 

12 grudnia 2014 roku Nadwiślański Oddział Straży Granicznej zorganizował we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną konferencję naukową pt. „Ogólnopolska konferencja naukowa – Straż Graniczna w systemie powrotów cudzoziemców w świetle przepisów nowej Ustawy z 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach”.

Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów
„Poprawa warunków detencji Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Lesznowoli”
Numer projektu: 5/14/EFPI/2012
Porozumienie finansowe: 5/EFPI/2013 z dnia 12.04.2013
Program roczny: 2012 i 2013

Projekt ma na celu poprawę warunków detencji poprzez tworzenie nowoczesnych ośrodków dla cudzoziemców i zapewnienie im niezbędnej obsługi – zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

 

Remont i modernizacja pozwolą na uruchomienie bloku męskiego dla ok. 40 – 50 cudzoziemców w Ośrodku Strzeżonym dla Cudzoziemców w Lesznowoli. Pierwszy etap realizowany w ramach Programu Rocznego 2012 objął zlecenie wykonania koncepcji rozbudowy ośrodka oraz wymianę ogrodzenia wewnętrznego. Drugi etap planowany do realizacji w ramach Programu Rocznego 2013 objął zlecenie sporządzenia projektu rozbudowy i modernizacji ośrodka wraz ze zleceniem wykonania wszystkich zaplanowanych robót. Prace budowlane objęły: naprawę pokrycia dachu z wykonaniem ocieplenia, podział pomieszczeń budynku, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno – kanalizacyjnej, wykonanie klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń pralni i suszarni, wymianę instalacji elektrycznych oświetlenia i siły, instalację odgromową, wykonanie centrum monitoringu z instalacją sieci monitoringu w Ośrodku, jak również montaż bezpiecznych okien bez okratowania oraz zakup niezbędnego wyposażenia, które pozwoli na przyjmowanie i pobyt cudzoziemców (sprzęt: kwaterunkowy, AGD, RTV, informatyczny). Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2013 r. a jego zakończenie planowane jest na 30 czerwca 2015 r.

do góry