Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Fundusz socjalny emerytów i rencistów oraz ich rodzin -

Nawigacja

Fundusz socjalny emerytów i rencistów oraz ich rodzin

Fundusz socjalny emerytów i rencistów oraz ich rodzin

12.01.2016

Pliki do pobrania:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wenętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2018 r. – kliknij aby pobrać
  • Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego – kliknij aby pobrać
  • Oświadczenie o sposobie przekazania przyznanego świadczenia – kliknij aby pobrać
  • Oświadczenie składającego wniosek – kliknij aby pobrać

Przydatne informacje:

  • Wniosek należy kierować do Komendata Nadwślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
  • Należy wskazać w formie podpisanego oświadczenia sposób przekazania przyznanego świadczenia:
  • (przekaz pocztowy na wskazany adres, odbiór osobisty w kasie NwOSG lub KGSG, przelew na wskazany nr konta).
  • Należy podać nr PESEL.
  • Należy podać adres urzędu skarbowego właściwego do rozliczenia PIT.

 

Telefony osób zajmujących się sprawami socjalnymi w NwOSG – (22) 500-30-28, (22) 500-30-59.

Zgodnie z Decyzją nr 49 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin, przekazanych Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie obejmuje, zgodnie z właściwością miejscową, województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie z wyłączeniem powiatu łosickiego oraz terytorium poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Godziny wypłat w kasie NwOSG po uprzednim umówieniu telefonicznym:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 10.00 oraz 12.30 – 14.30

Kasa NwOSG przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 w Warszawie
Telefon do kasy (22) 500-31-38

Kasa NwOSG przy al. Niepodległości 100 w Warszawie

Telefon do kasy (22) 500-33-33

do góry