Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Fundusz granic zewnętrznych - Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

Fundusz granic zewnętrznych

Piotr Niemiec
12.01.2016

SZKOLENIA JĘZYKOWE DLA FUNKCJONARIUSZY NwOSG W RAMACH FGZ

W latach 2013 – 2014 zgodnie z projektem FGZ-12-3513 „Przeprowadzenie szkoleń językowych dla funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej” w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej zrealizowano szkolenia językowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych.

W I kw. 2013 r. rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy
na realizację szkoleń językowych w Nadwiślańskim OSG i Komendzie Głównej SG.
W wyniku przeprowadzonego postępowania, w dniu 22.04.2013 roku została podpisana umowa nr 17 /KS/NwOSG/2013 na realizację szkoleń z firmą Beata OLEJNICZAK Bonus Centrum Rozwoju i Nauki z siedzibą w Warszawie ul. Obrońców Tobruku 21 lok 1 na usługę przeprowadzenia szkoleń z zakresu języka angielskiego i rosyjskiego dla funkcjonariuszy i pracowników KGSG i Nadwiślańskiego OSG.

Zgodnie z podpisaną umową, w Nadwiślańskim OSG szkoleniem objęto ogółem 176 osób w ramach 14 grup językowych, w tym 11 grup z języka angielskiego i 3 grupy z języka rosyjskiego:

11 grup z języka angielskiego, w tym:
4 grupy w PSG Warszawa – Okęcie, ogółem przeszkolono 36 osób – poziom A2 oraz 14 osób – poziom B1.
2 grupy w PSG Warszawa – Modlin, ogółem przeszkolono 14 osób – poziom A2 oraz 10 osób – poziom B1.
1 grupa w PSG w Łodzi, przeszkolono 14 osób na poziomie A2.
1 grupa w PSG w Bydgoszczy,  przeszkolono 14 osób na poziomie A2.
1 grupa w PSG w Kielcach, przeszkolono 14 osób na poziomie A2.
2 grupy w Komendzie NwOSG, ogółem przeszkolono 13 osób na poziomie A2
oraz 13 osób na poziomie B1. 

3 grupy z języka rosyjskiego, w tym:
2 grupy w PSG Warszawa – Okęcie, przeszkolono ogółem 13 osób na poziomie B1 oraz 11 osób na poziomie A2.
1 grupa z PSG Warszawa-Modlin, przeszkolono 10 osób na poziomie A2.

Zajęcia przeprowadzono zgodnie z umową. Zrealizowano ogółem 3360 godzin dydaktycznych z zaplanowanych 3360.

W IV kw. 2013 r., w związku z powstałymi oszczędnościami po podpisaniu umów
z wykonawcami przez poszczególne jednostki org. SG, Nadwiślański OSG podjął decyzję o przeszkoleniu (z języka angielskiego i rosyjskiego) dodatkowych ok. 42 osób w ramach 3 grup szkoleniowych (grupy liczące od 10 do 14 osób).

W dniu 31.03.2014 r. została podpisana umowa nr 09/KS/NwOSG/2014) na usługę przeprowadzenia szkoleń z zakresu nauki języka angielskiego i rosyjskiego dla funkcjonariuszy i pracowników KGSG i Nadwiślańskiego OSG (przeszkolenie ok. 42 os. w NwOSG oraz ok.30 os. w KGSG).

Po ostatecznym utworzeniu 3 grup szkoleniem w NwOSG objęto 34 osoby, które po ukończeniu szkolenia otrzymały  stosowne certyfikaty lub zaświadczenia.

Realizacja szkoleń językowych w Nadwiślańskim Oddziale SG została zakończona zgodnie z założeniami tj. w czerwcu 2014 roku. Szkolenie ukończyło 207 osób w ramach 17 grup szkoleniowych, co zostało potwierdzone stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia. Zrealizowano ogółem 4088 godzin dydaktycznych.

Osoby uczestniczące w szkoleniu podwyższyły swoje kompetencje językowe, co ostatecznie wpłynęło na usprawnienie wykonywania zadań służbowych w portach lotniczych, podczas dokonywania m.in. kontroli bezpieczeństwa oraz odprawy paszportowej. Przyswojenie specjalistycznego słownictwa branżowego, a także podwyższenie znajomości języków obcych niewątpliwie przełożyło się na poprawę komunikacji z cudzoziemcami oraz służbami granicznymi innych państw.

do góry