Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej NwOSG poszukuje osoby do pracy w ramach umowy cywilno-prawnej w Pionie Głównego Księgowego - Oferty pracy dla pracowników cywilnych -

Nawigacja

Oferty pracy dla pracowników cywilnych

NwOSG poszukuje osoby do pracy w ramach umowy cywilno-prawnej w Pionie Głównego Księgowego

Piotr Niemiec
16.11.2016

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej poszukuje osoby do pracy w ramach umowy cywilno-prawnej w Pionie Głównego Księgowego.     

Główne obowiązki: wykonywanie zadań wynikających z obsługi projektu realizowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020, dla projektu nr 4/9-2018/BK-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych - część II”, w tym w szczególności:

 • przygotowywanie wniosków partnera o poświadczenie wydatków wraz z załącznikami,
 • korespondencja z jednostką nadrzędną w ramach projektu,
 • archiwizacja dokumentów,

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej,
 • biegła obsługa komputera (w szczególności środowisko Windows/MS Office/LEX),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność obsługi poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych (kopiarka, drukarka, fax).

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów o rachunkowości,
 • doświadczenie zawodowe zdobyte w strukturach administracji państwowej lub samorządowej,
 • ukończenie szkoleń w zakresie zarządzania funduszami unijnymi lub projektami.

Wynagrodzenie: 4.500,00 zł brutto miesięcznie.

Współpraca na czas trwania projektu: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Aplikacje należy dostarczyć osobiście lub listownie w terminie do dnia 28 grudnia 2018 r. do godz. 12.00 na adres:

 

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

im. Powstania Warszawskiego

Pion Głównego Księgowego

Ul. 17 Stycznia 23

02-148 Warszawa

 

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagania niezbędne stanowią kryterium wyboru Wykonawcy zlecenia.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie uzgodniony telefonicznie.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z: Panią Dorotą Kryk (Pion Głównego Księgowego NwOSG), tel. 22 500 31 56.

 

do góry