Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 5/FI/AG/16 - 2016 -

Nawigacja

2016

5/FI/AG/16

Marcin Wojciechowski

Nr referencyjny - 5/FI/AG/16

 

Wartość szacunkowa - Poniżej 135 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 7132000-7, 45252100-9, 45000000-7, 45111200-0, 45313000-8, 45310000-3

 

Przedmiot – dostawa, montaż oraz uruchomienie oczyszczalni ścieków wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w PSG Lesznowola.

 

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 26.07.2016 r.

do góry