Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 5/FI/AG/17 - 2017 -

Nawigacja

2017

5/FI/AG/17

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 5/FI/AG/17

 

Wartość szacunkowa - Poniżej  5 225 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 454000000-1, 45000000-7

 

Przedmiot – Robota budowlana pn. „Remont piwnic w budynku nr 5 przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie”

 

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 26.05.2017 r.

Dokumentację projektową i przedmiary można pobrać TUTAJ

do góry