Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 11/FI/AG/17 termomodernizacja węzła C.O. - 2017 -

Nawigacja

2017

11/FI/AG/17 termomodernizacja węzła C.O.

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 11/FI/AG/17

 

Wartość szacunkowa - Poniżej  5 225 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 71320000-7, 71240000-2, 71244000-0, 71245000-7, 45000000-7, 45331100-7, 45450000-1      

 

Przedmiot – projekt i robota budowlana w systemie „projektuj i buduj” pn. „Modernizacja wewnętrznej sieci C.O. w budynku nr 5 Komendy Głównej Straży Granicznej przy ul. Podchorążych 38

w Warszawie” dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku nr 5 przy ul. Podchorążych 38 w m. Warszawie” finansowanego z Funduszu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (rezerwa celowa). 

 

Tryb - Przetarg ograniczony

Termin składania ofert – 18.09.2017 r.

Termin składania ofert  II etap - 11.10.2017r..

do góry