Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 18/FI/AG/17 Dostawa energii elektrycznej - 2017 -

Nawigacja

2017

18/FI/AG/17 Dostawa energii elektrycznej

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 18/FI/AG/17

 

Wartość szacunkowa - Powyżej  135  000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 09310000-5, 65310000-9

 

Przedmiot – Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Straży Granicznej Położonych w Warszawie przy Al. Niepodległości 100, ul. 17 Stycznia 23 oraz ul. Żwirki i Wigury 1c

 

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 06.12.2017 r.

do góry