Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 10/FI/AG/18 Usluga wykonania dokumentacji projektowej OKS w Otwocku - 2018 -

Nawigacja

2018

10/FI/AG/18 Usluga wykonania dokumentacji projektowej OKS w Otwocku

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 10/FI/AG/18

 

Wartość szacunkowa – Poniżej  144  000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 71220000-6, 71240000-2, 71244000-0, 71245000-7, 71320000-7

 

Przedmiot – usługa wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego Straży Granicznej w Otwocku”

 

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 16.04.2018 r. godz. 10:00

do góry