Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 12/FI/TR/18 - sukcesywna dostawa części zamiennych do pojazdów będących w dyspozycji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej - 2018 -

Nawigacja

2018

12/FI/TR/18 - sukcesywna dostawa części zamiennych do pojazdów będących w dyspozycji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 12/FI/TR/18

Wartość szacunkowa - Poniżej  144 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 34300000-0, 34330000-9

Przedmiot – sukcesywna dostawa części zamiennych do pojazdów będących w dyspozycji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

 

Tryb -  przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert  – 15.06.2018 r. godz. 10:00

do góry