Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 13/FI/ZM/18 Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Laboratorium Kryminalistycznego SG oraz zestawów i urządzeń do mechanoskopii dla oddziałów SG - 2018 -

Nawigacja

2018

13/FI/ZM/18 Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Laboratorium Kryminalistycznego SG oraz zestawów i urządzeń do mechanoskopii dla oddziałów SG

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 13/FI/ZM/18

 

Wartość szacunkowa - Powyżej  144 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 38432210-7, 38000000-5, 38900000-4, 38400000-9

 

Przedmiot – Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Laboratorium Kryminalistycznego SG oraz zestawów urządzeń i narzędzi do mechanoskopii dla oddziałów SG.

 

Tryb -  przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert  – 12.07.2018 r. godz. 10:00

do góry