Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/ZD/2019 - badania lekarskie osób nieletnich zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz nieletnich składających wniosek o ochronę międzynarodową w PSG w Łodzi - zapytanie rozstrzygnięte - 2019 -

Nawigacja

2019

do góry