Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 15/FI/AG/19 dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Straży Granicznej - 2019 -

Nawigacja

2019

15/FI/AG/19 dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Straży Granicznej

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 15/FI/AG/19

 

Wartość szacunkowa – Poniżej 144 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 09135100-5

 

Przedmiot – dostawa oleju opałowego lekkiego zgodnego z polską normą PN-C-96024:2011 w ilości 220 000 litrów do obiektów służbowych Straży Granicznej w Warszawie i Lisówku”

 

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 20.05.2019 r. godz. 10:00

do góry