Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Termomodernizacja budynków w obiektach Komendy Głównej Straży Granicznej w m. Warszawa - Fundusze europejskie -

Nawigacja

Fundusze europejskie

Termomodernizacja budynków w obiektach Komendy Głównej Straży Granicznej w m. Warszawa

 

Termomodernizacja budynków w obiektach Komendy Głównej Straży Granicznej w m. Warszawa

Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Oś priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa

 

Nr projektu: POIS.01.03.01-00-0021/16

Beneficjent: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Cel projektu: Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez termomodernizację 5 budynków administracji publicznej.

Planowane efekty:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 136,05 Mg CO2/rok

Zmniejszenie zużycia energii końcowej 1985,4 GJ/rok

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 408056,00 kWh/rok

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 9,00 MWh/rok

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 1953,00 GJ/rok

Wartość projektu: 6.127.722,24 pln
Wkład z Funduszu Spójności: 2.792.266,67 pln

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w ramach realizacji Projektu:

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

Poniżej znajduje się narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

  1. skorzystać z formularza znajdującego się na stronie internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/
  2. wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
do góry