Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 1/FI/AG/20 Budowa Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców o profilu rodzinnym w Lesznowoli – budynek mieszkalny z zagospodarowaniem terenu - Zamówienia rozstrzygnięte -

Nawigacja

Zamówienia rozstrzygnięte

1/FI/AG/20 Budowa Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców o profilu rodzinnym w Lesznowoli – budynek mieszkalny z zagospodarowaniem terenu

Magdalena Wiercioch

1/FI/AG/20 Budowa Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców - Portal Smart PZP

 

Ze względu na objętość plików i brak możliwości zamieszczenia ich bezpośrednio na portalu Smart PZP, dokumentacja projektowa i przedmiary robót (Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) jest dostępna poniżej:

do góry