Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 6/FI/AG/20 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego w Otwocku przy ul. Żurawiej 15 - Zamówienia rozstrzygnięte -

Nawigacja

Zamówienia rozstrzygnięte

6/FI/AG/20 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego w Otwocku przy ul. Żurawiej 15

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 6/FI/AG/20

 

Wartość szacunkowa – Poniżej 139 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV)

09123000-7 – gaz ziemny

CPV 65200000-5 – przesył gazu i podobne usługi

CPV 65210000-8 - przesył gazu

 

Przedmiot – kompleksowa dostawa gazu ziemnego do Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego w Otwocku przy ul. Żurawiej 15

 

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 07.05.2020 r. godz. 10:00

do góry