Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 10/FI/AG/20 robota budowlana pn. „Przebudowa nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych w kompleksie Komendy Głównej Straży Granicznej przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 w Warszawie” dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków 2, 3, 4, 9, 12 oraz sieci ciepłowniczej w kompleksie KGSG przy ul. 17 Stycznia 23 w Warszawie” - Zamówienia rozstrzygnięte -

Nawigacja

Zamówienia rozstrzygnięte

10/FI/AG/20 robota budowlana pn. „Przebudowa nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych w kompleksie Komendy Głównej Straży Granicznej przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 w Warszawie” dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków 2, 3, 4, 9, 12 oraz sieci ciepłowniczej w kompleksie KGSG przy ul. 17 Stycznia 23 w Warszawie”

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 10/FI/AG/20

 

Wartość szacunkowa – Poniżej 5 350 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV)

45230000-8

 

Przedmiot – Przebudowa nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych w kompleksie Komendy Głównej Straży Granicznej przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 w Warszawie” dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków 2, 3, 4, 9, 12 oraz sieci ciepłowniczej w kompleksie KGSG przy ul. 17 Stycznia 23 w Warszawie

 

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 13.07.2020 r. godz. 10:00

 

 

 

do góry