Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 12/FI/AG/20 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od nieruchomości administrowanych przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie - Zamówienia rozstrzygnięte -

Nawigacja

Zamówienia rozstrzygnięte

12/FI/AG/20 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od nieruchomości administrowanych przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 12/FI/AG/20

 

Wartość szacunkowa – Poniżej 139 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV)

90500000-2

 

Przedmiot – Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od nieruchomości administrowanych przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

 

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 09.07.2020 r. godz. 10:00

do góry