Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/ZD/2019 - badania lekarskie osób nieletnich zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz nieletnich składających wniosek o ochronę międzynarodową w PSG w Łodzi - zapytanie rozstrzygnięte - Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

do góry