Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Dwie kontrole - trzy zatrzymania - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dwie kontrole - trzy zatrzymania

Autor :
14.03.2017 Piotr Niemiec

W ciągu minionej doby funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin zatrzymali dwóch cudzoziemców posługujących się przerobionymi greckimi wizami. Ujawniony został również Syryjczyk podróżujący na dokumencie należącym do innej osoby.

  • Kontrola paszportowa
    Kontrola paszportowa

Do ujawnień doszło po przylocie z Barcelony oraz Aten na nowodworskim lotnisku. Dwóch ob. Gruzji podróżujących z Hiszpanii poddano kontroli legalności pobytu. Wizy zamieszczone w paszportach cudzoziemców wzbudziły podejrzenie co do ich autentyczności, dlatego też wobec mężczyzn dokonano dodatkowych sprawdzeń. W toku podjętych czynności funkcjonariusze potwierdzili swoje przypuszczenia. Wizy okazały się być przerobione. Dlatego zgodnie z art. 270 § 1 kk. „Kto, w celu użycia za autentyczny przerabia lub podrabia lub takiego dokumentu jako autentycznego używa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności…”, zostali zatrzymani. Jeden z nich przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Syryjczyk z kolei został skontrolowany po przylocie z Aten. Mężczyzna legitymował się tureckim paszportem oraz greckimi kartami pobytowymi, tyle że nie należącymi do niego. Wizerunek osoby widniejący w okazanych dokumentach różnił się od wizerunku Syryjczyka, który był w ich posiadaniu. Dokumenty sprawdzono w systemach teleinformatycznych SG. Wszystkie figurowały w bazach jako przedmioty podlegające zatrzymaniu. Nie nosiły oznak sfałszowania. Cudzoziemiec przyznał się, że jest ob. Syrii potwierdził to wyjmując swój oryginalny paszport. Mężczyzna został zatrzymany na podstawie art. 275 § 1 kk.

Wobec całej trójki wszczęto postępowania administracyjne. 

do góry