Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Podrobione stemple - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podrobione stemple

19.04.2017 Krzysztof Grzech

Brak ważnej wymaganej wizy to nie jedyne przewinienie 38 letniego obywatela Ukrainy. Jak się okazało podczas szczegółowej kontroli w jego paszporcie odciśnięte były podrobione na wzór oryginalnych stemple polskiej kontroli granicznej.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali mężczyznę podczas kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zachodzą okoliczności uzasadniające wydanie mu decyzji o zobowiązaniu do powrotu, gdyż przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiadając ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim. Podczas dalszych czynności wątpliwości funkcjonariuszy wzbudził stempel kontroli granicznej zamieszczony w paszporcie, którym posługiwał się cudzoziemiec. Mężczyźnie postawiono zarzut posłużenia się podczas procedury administracyjnej podrobionymi na wzór oryginalnych odbitkami stempli polskiej kontroli granicznej. Zatrzymany przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze w wymiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata próby. Ponadto komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zobowiązał Ukraińca do powrotu w terminie 30 dni oraz orzekł o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Polski przez okres 3 lat. Po zakończonych czynnościach administracyjnych Cudzoziemiec został zwolniony.

do góry