Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Marokanka z fałszywą kartą pobytową - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Marokanka z fałszywą kartą pobytową

17.07.2017 Piotr Niemiec

W wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonej przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie na terenie Warszawy, zatrzymano 29-letnią ob. Maroko, która posłużyła się podrobioną na wzór oryginalnej belgijską kartą pobytu.

Do ujawnienia doszło w piątek w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Cudzoziemka do kontroli okazała swój oryginalny marokański paszport wraz z belgijską kartą pobytową, której data ważności wygasła miesiąc wcześniej. Dalsza analiza dokumentu wykazała, że został on podrobiony na wzór autentycznego. Kobieta przyznała się do zarzucanego jej czynu i poddała się dobrowolnie karze. W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że belgijska karta pobytowa posłużyła kobiecie do swobodnego podróżowania po Europie Zachodniej szczególnie do Belgii, ale także mogła być wykorzystana przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Marokanka usłyszała zarzuty z art. 270 §1 kk. Wobec niej wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie wystąpił również z wnioskiem do Sądu Rejonowego dla miasta Stołecznego w Warszawie o wydanie postanowienia o umieszczeniu cudzoziemki w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

do góry