Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Uczciliśmy 78. rocznicę Bitwy pod Barakiem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uczciliśmy 78. rocznicę Bitwy pod Barakiem

Dagmara BIELEC - JANAS
09.09.2017

Wczoraj (08.09.2017 r.) w Szydłowcu zakończyły się dwudniowe obchody upamiętniające 78. rocznicę Bitwy pod Barakiem. Uczestniczył w nich Zastępca Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Zbigniew Bartnicki wraz z delegacją. Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek oraz Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Marek Łapiński.

Zgodnie z tradycją obchody 78. rocznicy Bitwy pod Barakiem zainaugurował pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza na Rynku Wielkim w Szydłowcu. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami Szydłowca na cmentarz parafialny, gdzie na kwaterach wojennych ksiądz kapelan NwOSG ppłk SG Ryszard Preuss wraz z ks. kan. Adamem Radzimirskim odprawili modlitwę za zmarłych, następnie odczytano Apel Poległych oraz oddano salwę honorową na cześć poległych w bitwie 1939 r. bohaterskich żołnierzy. Ta część ceremonii zakończyła się złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy pod pomnikiem „Żołnierzom Poległym w Obronie Ojczyzny 1939 – 1944”.

Drugi dzień uroczystości patriotycznych (08.09.2017 r.) rozpoczęła zbiórka pocztów sztandarowych i delegacji przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. Stamtąd tradycyjnie już przemaszerowano na czele z Orkiestrą Reprezentacyjną Straży Granicznej i Kompanią Reprezentacyjną SG do kościoła pw. Św. Zygmunta na mszę św. w intencji poległych żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza - obrońców Ojczyzny z 1939 roku.

Następnie o 12.00 wszyscy uczestnicy obchodów zgromadzili się na placu apelowym w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu przed pomnikiem „Żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza – Obrońcom Polskich Granic 1924 – 1939”, w którym spoczywają artefakty z bitwy pod Barakiem 1939 r. Warto wspomnieć, że dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych w podstawie pomnika znajduje się również ziemia z pól bitewnych i mogił żołnierzy KOP, m.in. z Katynia, Miednoje, Góry Strękowej, Tynne, Wilna, Zadnieszówki, Ołtarzewa, Osowa k/Wytyczna, Bykowni, Pilaszkowa, Kampinosu, Warszawy, Brańszczyka, Giby, Lasek, Wytyczna, Berżniki, Charkowa, Nowogrodu, Kocka, Karczewa, Węgierskiej Górki, Wójcinia, Trzcinicy i Szydłowca.

Tu, w obecności środowisk kombatanckich, przedstawicieli władz samorządowych oraz licznie zgromadzonej młodzieży na czele z Panią dyrektor Marią Michajłow złożono hołd Bohaterom Września 39’. Tegoroczne uroczystości obchodzone w Zespole Szkół, były także okazją do uczczenia przypadającego w tym roku 10. jubileuszu nadania szkole imienia Korpusu Ochrony Pogranicza.

Oficjalne uroczystości Bitwy pod Barakiem zakończył koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza pod batutą  mjr. SG Leszka Mieczkowskiego.

Po koncercie na wszystkich uczestników czekała tradycyjna żołnierska grochówka ufundowana przez Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.

Organizatorami obchodów 78. Rocznicy Bitwy pod Barakiem były władze: Powiatu Szydłowieckiego, Gminy Szydłowiec, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego, Zespół Szkól im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu oraz Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek.

do góry