Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Przerwana podróż - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przerwana podróż

14.03.2018 Krzysztof Grzech

Odmową wjazdu na terytorium Polski zakończyła się podróż 33 – letniej Rosjanki, która w paszporcie posiadała sfałszowane odbitki stempli węgierskiej kontroli granicznej.

Po przylocie samolotu z Kaliningradu do odprawy granicznej stawiła się kobieta, okazując do kontroli oryginalny rosyjski paszport. Po analizie dokumentu oraz historii podróży, funkcjonariusze SG ujawnili sfałszowane przez podrobienie na wzór oryginalnych dwa odciski stempli węgierskiej kontroli granicznej.

Z uwagi na fakt, że odciski stempli odbiegały od obowiązującego wzoru, funkcjonariusze dodatkowo swoje obawy potwierdzili dzięki systemom teleinformatycznym SG, sprawdzając czy rzeczywiście Rosjanka w terminach widniejących w dokumencie przekraczała węgierską granicę.

W związku z tym, że cudzoziemka nie spełniała celu i warunków wjazdu do Polski wydano jej decyzję o odmowie wjazdu na terytorium RP oraz unieważniono wizę. Ponadto w stosunku do kobiety wszczęto postępowanie przygotowawcze i przedstawiono zarzut z art. 270 § 1 k.k. tj.: Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Rosjanka została przesłuchana w charakterze podejrzanej. Nie złożyła wyjaśnień dotyczących pochodzenia odcisków stempli kontroli granicznej oraz okoliczności w jakich się znalazły w jej paszporcie. Po zakończeniu czynności cudzoziemka została umieszczona w kompleksie pomieszczeń dla cudzoziemców do czasu odlotu samolotu do Kaliningradu

do góry