Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Przerwana podróż za ocean - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przerwana podróż za ocean

06.04.2018 Dagmara Bielec-Janas

Podróżnemu, u którego funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie ujawnili sfałszowaną kanadyjską wizę nie zezwolono na kontynuowanie dalszej podróży. Mężczyznę zawrócono tam skąd przyleciał.

  • zdjęcie archiwum NwOSG
    zdjęcie archiwum NwOSG

Wczoraj (05.14.2018 r.) w strefie tranzytowej Non-Schengen na warszawskim Lotnisku Chopina funkcjonariusze z grupy granicznej poddali rutynowemu legitymowaniu pasażera tranzytowego podróżującego ze Stambułu do Toronto. Był nim 48-letni ob. Turcji, który do kontroli okazał swój turecki paszport wraz z zamieszczoną w nim kanadyjską wizą. W toku legitymowania okazało się, że wiza odbiega od oryginalnego wzoru i nosi znamiona podrobienia. Cudzoziemiec odmówił złożenia jakichkolwiek wyjaśnień w sprawie. Z uwagi na fakt, że ob. Turcji usiłował przekroczyć granicę RP podstępem wbrew obowiązującym przepisom, przerwano mu podróż do Kanady i nakazano przebywanie w kompleksie pomieszczeń dla cudzoziemców PSG Warszawa-Okęcie do czasu opuszczenia przez niego Polski i powrotu do Stambułu. Cudzoziemiec usłyszał zarzuty posłużenia się jako autentycznym – sfałszowanym dokumentem podróży. 

do góry