Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nowi funkcjonariusze zasilili szeregi NwOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowi funkcjonariusze zasilili szeregi NwOSG

Autor :
Piotr Niemiec

Dwudziestu siedmiu nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej w asyście pocztu sztandarowego oraz w obecności swoich rodzin, zaproszonych gości i kadry kierowniczej naszego oddziału, złożyło uroczyste ślubowanie przed Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Andrzejem Rytwińskim w gmachu historycznego budynku Arsenału przy ul. Długiej 52, w którym obecnie znajduje się Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Wśród nowych funkcjonariuszy jest 14 kobiet i 13 mężczyzn. W poniedziałek 13 marca rozpoczną szkolenie podstawowe i następujące po nim - podoficerskie w jednym z ośrodków szkoleniowych SG, aby w październiku po zdaniu egzaminów, podjąć służbę w placówkach podległych NwOSG.

W swoim wystąpieniu komendant pogratulował młodym funkcjonariuszom podjęcia tak ważnej i odpowiedzialnej decyzji i wyraził nadzieję, że złożone dzisiaj ślubowanie stanie się dla nich symbolem najwyższych wartości oraz zobowiązaniem do wytrwałej służby dla naszej ojczyzny.  Komendant skierował także podziękowania i wyrazy szacunku do rodziców i rodzin ślubujących funkcjonariuszy twierdząc, że mają powody do dumy i satysfakcji z wyboru dokonanego przez swoich najbliższych.

Podczas uroczystości głos zabrał Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego Pan dr Wojciech Brzeziński, dziękując komendantowi oddziału za wybór miejsca na tak podniosłe wydarzenie jakim jest ślubowanie na Sztandar, nawiązał do bogatej historii kompleksu budynków muzeum i wydarzeń historycznych jakie mu towarzyszyły na przestrzeni ponad 370 lat jego istnienia.

Podczas ceremonii nowo przyjęci funkcjonariusze zostali zapoznani z zasadami etyki zawodowej a błogosławieństwa udzielił im kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppłk SG Ryszard Preuss. Delegacja świeżo upieczonych funkcjonariuszy złożyła wieniec pod pomnikiem upamiętniającym Akcję pod Arsenałem.

Uroczystość ślubowania swoją obecnością uświetniła działaczka Związku Powstańców Warszawskich Pani Jolanta Mirosława Kolczyńska pseudonim Klara, uczestniczka Powstania Warszawskiego, żołnierz Armii Krajowej, łączniczka zgrupowania Chrobry II, która także pogratulowała nowo przyjętym podjętej decyzji.

Uroczystość została zorganizowana przy współudziale Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.

 

zdjęcia Piotr Niemiec
do góry