Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Wprawne oko funkcjonariuszy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wprawne oko funkcjonariuszy

Autor :
10.04.2017 Piotr Niemiec

W niedzielę (08.04.2017) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie udaremnili wylot 19-letniemu ob. Rosji, posługującym się paszportem, w którym zamieszczone były sfałszowane odbitki stempli włoskiej i maltańskiej kontroli granicznej.

  • Kontrola dokumentów/archiwum NwOSG
    Kontrola dokumentów/archiwum NwOSG

Przed odlotem samolotu do Sankt Petersburga do odprawy paszportowej zgłosił się ob. Rosji przedstawiając do kontroli funkcjonariuszowi Straży Granicznej swój rosyjski paszport z zamieszczonymi wizami.  W trakcie wnikliwej analizy dokumentu oraz historii podróży mężczyzny, funkcjonariusze SG ujawnili sfałszowane poprzez podrobienie na wzór oryginalnych odbitki włoskich i maltańskich stempli kontroli granicznej. W związku z usiłowaniem przekroczenia granicy państwowej RP wbrew przepisom, cudzoziemiec został zatrzymany. Zamieszczone stemple miały potwierdzić nieprawdę, co do długości terminu pobytu Rosjanina na terytorium Polski, gdyż zgodnie z oryginalnymi odbitkami stempli polskiej kontroli granicznej cudzoziemiec przebywał na terytorium Polski 92 dni w okresie 180 dni, a powinien nie dłużej niż 90. Z uwagi na fakt posłużenia się paszportem z zamieszczonymi przez osobę nieuprawnioną podrobionymi na wzór oryginalnych odbitkami stempli kontroli granicznej, zostało wszczęte postępowanie w tej sprawie zmierzające do zobowiązania cudzoziemca do powrotu.

do góry