Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Kary grzywny dla pracodawców zatrudniających nielegalnie cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kary grzywny dla pracodawców zatrudniających nielegalnie cudzoziemców

Autor :
Dagmara BIELEC - JANAS

W kwietniu 2017 r. do Placówki Straży Granicznej w Łodzi wpłynęło 6 wyroków nakazowych, wydanych przez Sądy Rejonowe z województwa łódzkiego, nakładających na 6 pracodawców kary grzywny o łącznej wartości 16 100 zł.

Powyższe jest rezultatem kontroli wszczętych przez funkcjonariuszy z Zespołu ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia z Placówki Straży Granicznej w Łodzi w latach 2015-2017 w lokalach gastronomicznych, szwalni i innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego (Łódź, Piotrków Trybunalski, powiat brzeziński, tomaszowski, łowicki).
Kontrolami w zakresie legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej i powierzania wykonywania pracy objęto ogółem 74 cudzoziemców, głównie ob. Ukrainy, z czego stwierdzono nielegalne wykonywanie pracy przez 31 cudzoziemców: 28 ob. Ukrainy, 2 ob. Bangladeszu i 1 ob. Białorusi. Pracodawcy powierzyli cudzoziemcom wykonywanie pracy głównie bez wymaganych zezwoleń, na innych warunkach lub na innym stanowisku niż tych określonych w zezwoleniu na pracę, wyczerpując dyspozycję art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto jeden z pracodawców nie poinformował Wojewody Łódzkiego o niepodjęciu pracy przez 11 ob. Ukrainy czym również złamał prawo.

W 2016 r. funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Łodzi przeprowadzili ogółem 131 kontroli legalności wykonywania pracy i powierzenia wykonywania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej. Na 131 skontrolowanych podmiotów odnotowano 456 naruszeń przepisów obowiązujących w zakresie zatrudnienia cudzoziemców oraz 332 cudzoziemców, wobec których stwierdzono nielegalne wykonywanie pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej.
W roku 2016 skontrolowano ogółem 1 734 cudzoziemców wykonujących pracę na terenie służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Łodzi, 85% stanowili obywatele Ukrainy, co daje realną liczbę 1 481. Tylko w pierwszym kwartale 2017 roku funkcjonariusze skontrolowali 446 obywateli Ukrainy wykonujących pracę w województwie łódzkim, co stanowi około 77% ogólnej ilości skontrolowanych cudzoziemców. Warto zaznaczyć, że 109 wykonywało pracę nielegalnie.

 

do góry