Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nielegalnie pracowali w gospodarstwie rolnym - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalnie pracowali w gospodarstwie rolnym

13.07.2017 Piotr Niemiec

W wyniku działań weryfikacyjnych i wszczętej kontroli w zakresie legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzenia wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy zatrzymali 12 ob. Ukrainy.

Podczas wczorajszej kontroli (12.07.2017 r.) w jednym z gospodarstw rolnych w m. Gąski (powiat inowrocławski) funkcjonariusze z Grupy ds. Cudzoziemców ujawnili 12 obywateli Ukrainy, 3 mężczyzn (w wieku od 25 do 45 lat) oraz 9 kobiet (w wieku od 36 do 50 lat), którzy nielegalnie wykonywali prace polowe. Właściciel gospodarstwa rolnego zatrudniał cudzoziemców bez wymaganych zezwoleń na pracę lub oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Nie zawarł również z cudzoziemcami umów o pracę czy też umów cywilno-prawnych w wymaganej formie.

Wobec obcokrajowców zostały przeprowadzone postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu. Wobec pracodawcy natomiast, który nie dopełnił formalności zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Za naruszenie przepisów art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mężczyzna może zostać ukarany grzywną nie niższą niż 3 tys. złotych.

Od początku roku funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy zatrzymali 20 cudzoziemców, którzy nielegalnie wykonywali prace sezonowe.

do góry